Nasze postulaty:

najbliższy termin:

29 marca 2017

Rynek w Kielcach, godzina 18:00

Trasa Masy

Na ciągu ulic Tarnowska, Źródłowa i Al. Solidarności do dziś brakuje bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, mimo że przecież takie projekty przewidujące jej budowę zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego kilka lat temu. Na ul. Tarnowskiej i Źródłowej powstały krótkie i źle zaprojektowane odcinki, które nie są z niczym połączone, nie da się na nie wjechać ani z nich zjechać, wobec czego są całkowicie bezużyteczne dla rowerzystów. W kolejnym roku został zgłoszony projekt wyznaczenia kilku przejazdów dla rowerów na Al. Solidarności – te zadania również nie zostały wykonane do dziś.

Zdjęcia

Zdjęcia z dotychczasowych Mas Krytycznych znajdują się na profilu Flickr. Są to zdjęcia zrobione przez nas, na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY).
Mnóstwo zdjęć od innych osób możecie znaleźć na profilu na Facebooku.

Chcesz nam pomóc?

Skontaktuj się z nami:
e-mail: masa@kieleckamasa.pl
telefon: 883 131 733

Powieś nasz plakat!
Każda pomoc nam się przyda!

Masa Krytyczna w innych miastach: